קוד האושיות

OSHEYA היא הנבחרת והבית המקצועי של נשות מפתח מעולמות הבריאות. הארגון מסייע לאושיות להמשיך להתפתח ולהצליח, וכן להשפיע על בריאות נשים במעגלים רחבים. הבחירה בנשות מפתח מעולמות הבריאות אינה מקרית: ככל שאת עולה בסולם הדרגות, כך את מוצאת פחות נשים איתן אפשר לחלוק ולשתף באתגרים מקצועיים ויום יומיים.

נבחרת האושיות כוללת פרופסוריות במקצועות הבריאות; בעלים / מנכ”ליות / סמנכ”ליות / בארגונים השייכים לעולמות הבריאות וה – Wellness, פילנתרופיות / משקיעות בבריאות, רופאות מנהלות מחלקה.