Women

Lead

Wellness

אושיה בכנס נשים ראשון מסוגו לנשים מעולמות הבריאות

אודות OSHEYA

אושיה הינה הנבחרת והבית המקצועי של נשות מפתח מעולמות הבריאות. אושיה חותרת לייצר קפיצות מדרגה בקידום בריאות הציבור כולו, ובריאות נשים בפרט; לגדל את הדור הבא של נשים משפיעות בעולמות הבריאות, ולהוות פלטפורמה ללימוד, רישות, ויצירת ערך משותף המותאם אישית לכל אחת מהחברות בו.

עוצמתה של אושיה היא עוצמת החברות בה. אושיה פועלת כמרחב קידום, שיתוף ידע וסיוע הן ברמה המערכתית של עולמות ותעשיית הבריאות והן ברמה הפרטנית של חברות אושיה וצרכיהן השונים.

אושיה מושתתת על ערכים של נתינה וקבלה; מרחב אמון וסודיות; השפעה במנהיגות משתפת; למידה ומצוינות; שוויון, וכבוד הדדי.

כיום מונה הארגון קרוב למאה חברות פעילות, לרבות מנהלות בתי חולים, מנכ"ליות חברות פארמה ו – Heath-Tech, פרופסוריות, יזמיות, משקיעות ופילנתרופיות, ועוד.

OSHEYA IMPACT

אושיה פועלת לקדם את בריאות כלל הציבור בישראל באמצעות השפעה על קידום בריאות נשים מחד, וחתירה לשילוב נשים בצמתי קבלת החלטות בריאות מאידך. 

בריאות האישה = אוצר האומה: מחקרים מראים שבריאות נשים מתפשטת באדוות, מהמשפחה לקהילה ולחברה כולה. לכן השקעה בבריאות נשים משפיעה על בריאות כלל הציבור.

בנוסף, נשים בתפקידי הובלה מאפשרות ראיה רחבה של הצרכים הרפואיים הייחודיים של שני המגדרים, ויחד עם זאת מודעות לצרכים הייחודיים של נשים. כך הנשים מקדמות את בריאות כלל הציבור, ובהמשך את החינוך הפריון והצמיחה של ישראל כולה.

נבחרת אושיה

בארגון כ-100 חברות פעילות, ביניהן מנהלות בתי חולים, מנכ"ליות חברות פארמה ו-Heath-Tech, פרופסוריות, יזמיות, משקיעות ופילנתרופיות, ועוד


אקדמיית OSHEYA
תוכנית בוטיק מבית אושיה, המיועדת לנשים מובילות החותרות להיות Ahead Of The Game.

מוזמנות לשנה של טרנספורמציה אישית ומקצועית!
בסופה תוכלו לפתח מומחיות שבאה מהעתיד; לעצב את העתיד של התחום, לחקור את שינויי הפרדיגמה ולהתמקם בנישה ייחודית לכן; להתפתח בתהליך אישי וקבוצתי; לעבור טרנספורמציה ביכולות ניהול ומנהיגות; ולמתג את הערך הייחודי שלכן.

התוכנית מבוססת על למידה מותאמת אישית, ולמידת עמיתות, וקיימת בשלושה מסלולים - עתיד הרפואה והבריאות, עתיד עולם העבודה, ועתיד האימפקט הציבורי חברתי

OSHEYA NEXT EVENT

פורום אושיה לייב עם השרה לשוויון חברתי ומיעוטים ח"כ מירב כהן ומנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה הגב' אווה מד'זיבוז

ימים
שעות
דקות
שניות
5th 2021 ינואר , 20:30
במפגש נדון עם השרה והמנכ"לית על אי שוויון בריאותי ומציאת דרכים לקידום נשים בעולם הבריאות והמדע