OSHEYA

אושיה אסטרטגיה ואימפקט

שלושת ערוצי האימפקט שלנו

אתגרים ויוזמות: רוח גבית לחברות הארגון, בבורדים, במנטורינג, במינויים, ובכלים ייחודיים

נושא גדול: לתמיכה וקידום הייעוד הארגוני

פתיחת "חסמים" רגולטוריים ואחרים

אסטרטגיה​

בריאות היא מצב של רווחה פיזית, רגשית וחברתית, ולא רק העדר מחלה (ארגון הבריאות העולמי)

במאמר סקירה רחב בדקו 20,832 מאמרים רפואיים, שפורסמו בין השנים 1970 – 2013, ומצאו שכשהנשים בריאות, הציבור בריא.
אלפי מחקרים הדגימו גם שבריאות נשים מביאה לעליה ברמת החינוך ובפריון של מדינות.
שורה תחתונה – כדאי למדינות להשקיע בתחום – שמביא לשגשוג ולקידמה.

מקור

השקעה באיכות החיים של נשים תעלה את בריאות כלל הציבור ואת החינוך והפריון בישראל

כי:

  • נשים 'מנהלות' את איכות החיים ובריאות המשפחה, ומתמרנות בין ריבוי תפקידים.
  • לכן בריאות נשים מתפשטת באדוות, מהמשפחה לקהילה ולחברה כולה.
  • בריאות האישה = אוצר האומה,

במערכות בריאות המנוהלות על ידי גברים צרכי שני המינים לא פעם מוחמצים, הראייה הנשית תורמת לקידום בריאות הציבור, ולעליה בשגשוג מדינות!

שורה תחתונה – נשים בתפקידי הובלה מאפשרות ראיה רחבה של הצרכים הרפואיים הייחודיים של שני המגדרים, ויחד עם זאת מודעות לצרכים הייחודיים של נשים. כך הנשים מקדמות את בריאות כלל הציבור, ובהמשך את החינוך הפריון והצמיחה של ישראל כולה.