OSHEYA

המלצה על אושיה

חברות בOSHEY

אושיה היא הנבחרת והבית המקצועי של נשות מפתח בעולמות הבריאות.

ההצטרפות לאושיה מותנית בהמלצה של חברת אושיה, וכן בעמידה בקריטריוני הקבלה הבאים
  1. פרופסוריות באחד ממקצועות הבריאות
  2. בעלים / יו"ר / מנכ"ליות / סמנכ"ליות בארגון השייך לעולמות הבריאות וה-Wellness
  3. משקיעות / פילנתרופיות בבריאות
  4. רופאות / נשות בריאות בתפקידי ניהול בכירים (כתלות בגודל הארגון, מספר אנשים שמנהלת, תקציב באחריותה, לדוגמה ראש אגף בציבורי,
    ראש חטיבה במגזר העיסקי)
  5. דמויות ציבוריות או נשים שהשפיעו על בריאות הציבור/נשים בצורה משמעותית.
מי יכולה להמליץ?

כל חברה באושיה מוזמנת להמליץ על נשים מעולות העומדות בקריטריונים.

להמלצה על מועמדת אנא מלאי את הפרטים הבאים: